Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου αποτελεί κομβικό σημείο στη διαδικασία επιλογής σπουδών και επαγγέλματος. 
Με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών προγραμμάτων, υπολογίζουμε τον αριθμό των μορίων, παρέχουμε συγκρίσιμα στοιχεία για τις βάσεις εισαγωγής κάθε Σχολής, τις αναμενόμενες βάσεις, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους των διαφόρων επαγγελμάτων, τις ειδικές κατηγορίες κλπ. 
Φυσικά δεν αποφασίζουμε ούτε και θέλουμε να αποφασίσουμε για το μέλλον των παιδιών. Επιδιώκουμε όμως με τη χρήση των εξειδικευμένων γνώσεων να συμβάλλουμε στην επίτευξη της καλύτερης επιλογής. 
Εδώ θα κάνεις την υποβολή και θα βρεις ό,τι απαιτείται για τη σωστή προετοιμασία  https://exams.it.minedu.gov.g...