Διαγωνίσματα

Tests – Διαγωνίσματα

Η επιτυχία ενός μαθητή στις εξετάσεις εξαρτάται και από τη σωστή ψυχολογική του προετοιμασία. 

Στόχος μας είναι, ο κάθε μαθητής μας να αποδώσει το 100%

των γνώσεων και δεξιοτήτων του. Για να συμβεί αυτό πρέπει ο μαθητής:

Α) Να έχει πλήρη γνώση της εξεταστέας ύλης.

Β) Να έχει επίγνωση των ικανοτήτων του αλλά και των αδυναμιών του (Να ξέρει τι ξέρει).

Γ) Να γνωρίζει πως θα καταγράψει τις σκέψεις του ώστε να του αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία.

Αυτοί είναι οι λόγοι που το Φροντιστήριο ΑΕΙδρομον εφαρμόζει ένα σύστημα διαγνωστικής – διαμορφωτικής αξιολόγησης που αποτελείται από:

Α) Εβδομαδιαία ηλεκτρονικά tests σε ολοκληρωμένες ενότητες των διδασκομένων μαθημάτων.

Οι βαθμολογίες στα tests καταχωρούνται αυτόματα στην ηλεκτρονική καρτέλα του μαθητή και παρακολουθείται, μέσω αυτών, η μαθησιακή του πορεία.

Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει και από τους γονείς του μαθητή, με τη βοήθεια προσωπικών κωδικών που θα προμηθευτούν από το Φροντιστήριο. 

Β) 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων, που έχουν την ίδια δομή και χρονική διάρκεια με τα διαγωνίσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Πραγματοποιούνται 3 κύκλοι τέτοιων διαγωνισμάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα θέματα των δύο πρώτων κύκλων επιλέγονται από τους διδάσκοντες το μάθημα καθηγητές. Ο 3ος κύκλος  περιλαμβάνει τα «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΕΦΕ». Πρόκειται για ένα σύστημα εξωτερικών εξετάσεων, με θέματα που διαμορφώνονται από ειδικές επιστημονικές ομάδες και  συμμετέχουν σε αυτές χιλιάδες μαθητές από ολόκληρη την Ελλάδα. Η συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές δίνει στους μαθητές μας τη δυνατότητα να διαγωνιστούν σε θέματα «εξωτερικά», διαφορετικής φιλοσοφίας με τα θέματα του διδάσκοντος καθηγητή.

Το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων γνωστοποιείται στα παιδιά και τους γονείς με την εγγραφή τους στο Φροντιστήριο.