συγκρότηση τμημάτων

Τα τμήματα του φροντιστηρίου είναι ομοιογενή και αποτελούν ομάδες από 

6-7 μαθητές 

στο Λύκειο και 

4-6 μαθητές 

στο Λύκειο και 
 
Υπάρχει η δυνατότητα και για μικρότερα τμήματα, ακόμα και για μονομελή, κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση, με ανάλογη οικονομική επιβάρυνση. 

Η κατάταξη αρχικά γίνεται με βάση το βαθμό του σχολείου, καθώς και με τη βοήθεια διαγνωστικoύ TEST, που πραγματοποιείται στο φροντιστήριό μας με την εγγραφή του μαθητή. 

Στη συνέχεια, ανάλογα με τις επιδόσεις του, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αλλαγή του τμήματος του μαθητή, προκειμένου να βρεθεί σε περιβάλλον που θα τον βοηθήσει να αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό την μαθητική του προσωπικότητα και την αυτοπεποίθησή του, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Το μάθημα γίνεται σε τραπέζι γιατί αυτό οδηγεί σε αμεσότερη επικοινωνία και συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.